Sådan tilføjer du en ny skærm ➕🖥

For nemt at kunne skelne de fysiske skærme/enheder fra hinanden, anbefaler vi, at du opretter en skærm i systemet ("Menu" - "Skærme") per fysisk enhed og giver et dem passende navne. F.eks. skærmens fysiske placering.

Når du har flere skærme registreret på kontoen, kan du under menupunktet, "Skærme", vælge at vise både identisk og forskelligt indhold på skærmene. Når du opretter eller ændrer et opslag kan du nemt vælge, hvilken skærm eller hvilke skærme opslaget skal vises på.

Tilføj ny skærm

For at tilføje en ny skærm går du til menuvalget "Skærme".

Under "Skærme" tilføjer du en ny skærm ved at skrive navnet på den nye skærm og opretter denne. Vælg gerne at kopiere opslag og indstillinger fra en anden skærm så du har noget at starte ud med. Du kan også redigere dette bagefter.

Har du nok skærmlicenser?

For at kunne tilføje en ny skærm skal du have et abonnement, som har licens til endnu en skærm. På prøvekontoer kan man have et ubegrænset antal skærme, men på en aktiveret konto kan man kun have så mange registrerede skærme som kontoen tilsiger.

Vil du opgradere til en konto, som kan have flere skærme går du til menuvalget "Indstillinger" og vælger en passende prisplan der. Alternativt tilføjer du flere skærme i prisplanerne, FLEXI, LARGE eller FRIVILLIG.

Spørgsmål? Kontakt os på support@pintomind.com!