Hvordan tælles skærmene? 💻🖥

Prisplanerne angiver, hvor mange fysiske skærme du kan bruge løsningen på. Antal skærme tælles ved at tælle hvor mange fysiske skærme, som viser indhold fra PinToMind samtidig. 

Hver enkelt fysiske skærm skal tælles, selvom de viser det samme indhold som andre skærme, eller er tilkoblet samme visning gennem en signalsplitter.

Der gøres en undtagelse ved signalsplitter ved op til 3 skærme, hvor skærmene står maksimalt 5 meter fra hinanden. Læs mere om signalsplitter her.

Spørgsmål? Tag kontakt til os på support@pintomind.com!